På opfordring fra to borgmestre begyndte Islands Brygges Lokalråd i 2017 at undersøge mulighederne for at etablere et spændende helårs byliv under og ved Langebro.

 

 

Der er etableret et tæt samarbejde med en gruppe arkitekter, PAN- PROJECTS & MIKI MORITA om projektet Under Langebro.

 

Arkitekterne er meget begejstrede og sammen arbejder vi kreativt med at bringe stedets mange muligheder i spil.

 

 

Som første del fokuserer vi på anvendelsen af lokalerne ud mod vandet og den tilstødende del af søjlerummet.

 

Senere vil vi udvide projektet til også at omfatte de væsentligt større lokaler på den anden side og det tilstødende søjlerum.


Følg os på Facebook "Hus Under Langebro"