Bryggens Borgerforening/Islands Brygges Lokalråd – garant for at Islands Brygge bliver hørt på rådhuset

Generelt fokuserer Islands Brygges Lokalråd meget på at forstærke sammenhængskraften mellem beboerne på Islands Brygge både i det gamle Bryggen og i de nyere områder i den sydlige del af Bryggen.

 

Vores hovedområder er:

 

* Havneparken.

Havneparken skal kunne bruges af bryggeboere i alle aldre hele året. Vigtigst er at bevare den rekreative værdi. Det fokuserer vi på gennem at bevare den frie udsigt til vandet, beskytte den grønne bevoksning (kirsebærtræer) og få mere alsidige opholdssteder og muligheder.

 

Lokalrådet støtter generelt aktiviteter og projekter, der giver beboerne på Islands Brygge bedre muligheder for at kunne anvende parken.

 

* Bryggens Plads.

Bryggens Plads ønsker vi at udvikle gennem dialog og bredt samarbejde med beboerne på Islands Brygge. Sammen med engagerede kræfter søger vi at finde en udformning til størst mulig glæde for bryggeboerne.

 

* Aktivitetshus Under Langebro.

Derudover arbejder Lokalrådet på etablering af et helårs byliv omkring og i lokalerne under Langebro. Her tænkes på et aktivitetshus, der kan supplere Kulturhuset og give nye muligheder for at udvikle fællesskaber.

 

 

* Trafikale forhold.

Et andet stort område er de trafikale forhold på Bryggen med fokus på buslinjer, stoppesteder for Havnebussen og forbedrede muligheder for cyklister og gående.

 

Vi arbejder ihærdigt videre med opgaverne og håber, at du vil støtte os fremover.

 

 

AKTUELT:

Årsmøde Lokalrådet

Der er Årsmøde / Generalforsamling i Bryggens Borgerforening / Lokalrådet den 31. oktober 2018 kl. 19:00 i Kulturhuset Islands Brygge.

 

Mere information herom hentes her:

 

 

Kirsebæralleen

Der er borgermøde om Kirsebæralleen den 16. oktober kl. 19:00 i Kulturhuset Islands Brygge.

 

Sammen med Lars Schultz-Christensen, Beplantningsudvikler i Teknik- og Miljø Forvaltningen har vi gennemgået Kirsebæralléen og vurderet træernes tilstand og forventede levetid.

 

At træerne ikke længere trives skyldes primært salt fra cykelstien og sammenpresset jord omkring træernes fine rødder.

 

Her er baggrundsmateriale i forbindelse med helhedsplanen:

 

1. Referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde

 

2. Annoncering af Borgermødet 16.10.2018

 

3. Sundhedskartering af kirsebærtræerne

 

4. Oversigtskort over kirsebærtræernes tilstand

 

5. Artikel i Bryggebladet 27.9.2018

 

6. Debatindlæg i Bryggebladet 27.9.2018

 

7. Debatindlæg i Bryggebladet 11.10.2018