Islands brygges lokalråd Islands brygges lokalråd 2

ET GRØNNERE BRYGGEN

 

Et grønnere bryggen

 

Sådan kan et grønnere bryggen komme til at se ud. Den nye parkeringskælder i Leifsgade er åbnet. Med bilerne under jorden bliver der plads til mere grønt og mere byliv.

 

Se oversigt over vores forslag til ny byrumsplan på Islands Brygge.

 

Her kan du se detaljerede planer for hver enkelt gade:

 

Egilsgade

Gunløgsgade

Isafjordsgade

Leifsgade

Thorshavnsgade

 

Nedenfor kan du se yderligere illustrationer fra projektet:

 

Bilag 1: Oversigt over parkeringsforhold i dag

Bilag 2: Vores forslag til en ny parkeringsstruktur

Bilag 3: Eksempel på opdeling af gaderne mellem bilparkering og cykelparkering

Bilag 4: Thorshavnsgade før

Bilag 5: Thorshavnsgade efter

Bilag 6: Egilsgade før

Bilag 7: Egilsgade efter

Bilag 8: Leifsgade før/efter

Bilag 9: Isafjordsgade før/efter

Bilag 10: P-pladser og vejtræer på Kigkurren

Bilag 11: Kigkurren detalje