Bestyrelse i Bryggens Borgerforening (Lokalrådet) 2018/2019

Formand: Jan Oster

Næstformand: Steen Nørgaard

Kasserer: Pim de Jager

Sekretær: Jørgen Thyregod

Best.medlem: Birger Pedersen

Best.medlem: Jack Mortensen                                         

Best.medlem: Susse Stuhr

Best.medlem: Janie Strüwing

Best.suppl.: Annemarie Schrøder

Best.suppl.: Gertrud Eggers                                           

Best.suppl.: Karen Hansen

Best.suppl.: Helge Hvid


Revisor: Jeanette Stådsen

Revisor: Sonja Larsen

Revisorsuppl.: Jean Gauthier

Revisorsuppl.: Niels Birk Hansen