Bryggens Borgerforening/Islands Brygges Lokalråd – garant for at Islands Brygge bliver hørt på rådhuset

I rigtig mange år har Lokalrådet været den officielle forbindelse til politikerne på Københavns Rådhus. Nu er der kommet et trin ind i mellem, nemlig Lokaludvalget for Amager Vest. Lokaludvalget er nu den officielle forbindelse til politikerne og har fået sekretariat og et stort budget at råde over. Lokaludvalget har et stort område at se til – det handler ikke bare om Bryggen, men om et meget stort område på Amager, hvor Bryggen bare indgår som en lille del.

 

Det hidtidige Lokalråd har valgt at fortsætte, idet det mener, at der stadig vil være brug for et organ, der koncentrerer sig om at bedre forholdene for Islands Brygge. Lokalrådet består af bestyrelsen i Bryggens Borgerforening, der bliver valgt ved et offentligt valg i oktober.

 

For at have indflydelse på dette valg skal man være medlem af foreningen, hvilket koster 50 kr. pr. person for et års medlemskab.

 

Lokalrådet ønsker at fortsætte udviklingen af Bryggen og har hidtil kunnet referere til, at man er valgt ved et åbent valg i en stor medlemsskare, hvilket har betydning, når man retter henvendelse til politikerne. Vil du støtte dette arbejde, så meld dig ind i Bryggens Borgerforening.

 

 

Lokalrådets mærkesager er meget koncentreret om trafikforhold og pladsdannelser på Bryggen.

 

Bryggen skal være mere grøn med bedre forhold for de svage trafikanter, derfor er Lokalrådet i gang med en helhedsplan for området, der også omfatter alle de nye bebyggelser.

 

Byrummet som dagligstue - skal der være plads til de drikkende, eller skal de jages væk?

 

Af historiske gerninger fra Lokalrådet, skal disse nævnes:

Uden Lokalrådet havde der næppe været en Havnepark

Lokalrådet stod sammen med grundejerne og kommunen bag udførelsen af stillegaderne

Lokalrådet står bag placeringen af Kulturhuset i havnen

Det var på et Lokalrådsseminar, at det nuværende Bryggeblad blev født, og det var to lokalrådsmedlemmer, der drev Bryggebladet i de første par år.

 

AKTUELT:

 

Kick-start byliv i Islands Brygge Syd?

På onsdag den 8. februar 2017 kl. 19:30 holdes Salon på Bryggen i Kulturhuset.

 

Som en del af programmet vil Lokalrådet, PensionDanmark og Kultur-og Fritidsforvaltningen præsentere tankerne om at kick-starte kulturlivet i Islands Brygge Syd gennem tidlig etablering af et Kulturhus.

- mere herom

 

Mødet forløb meget positivt med konstruktive forslag til det videre forløb.

Især muligheden for måske at kunne starte allerede i år vakte stor begejstring.

- mere herom

 

Rolig Have

Islands Brygges Lokalråd inviterer til indvielse af En Rolig Have i Havneparken den 5. maj 2017 kl. 15.00.

- mere herom

 

 

 

 

 

 

Arkiv