Bryggens Borgerforening/Islands Brygges Lokalråd – garant for at Islands Brygge bliver hørt på rådhuset

Generelt fokuserer Islands Brygges Lokalråd meget på at forstærke sammenhængskraften mellem beboerne på Islands Brygge både i det gamle Bryggen og i de nyere områder i den sydlige del af Bryggen.


Vores hovedområder er:


* Havneparken.

Havneparken skal kunne bruges af bryggeboere i alle aldre hele året. Vigtigst er at bevare den rekreative værdi. Det fokuserer vi på gennem at bevare den frie udsigt til vandet, beskytte den grønne bevoksning (kirsebærtræer) og få mere alsidige opholdssteder og muligheder.


Lokalrådet støtter generelt aktiviteter og projekter, der giver beboerne på Islands Brygge bedre muligheder for at kunne anvende parken.


* Bryggens Plads.

Bryggens Plads ønsker vi at udvikle gennem dialog og bredt samarbejde med beboerne på Islands Brygge. Sammen med engagerede kræfter søger vi at finde en udformning til størst mulig glæde for bryggeboerne.


 

* Aktivitetshus Under Langebro.

Derudover arbejder Lokalrådet på etablering af et helårs byliv omkring og i lokalerne under Langebro. Her tænkes på et aktivitetshus, der kan supplere Kulturhuset og give nye muligheder for at udvikle fællesskaber.* Trafikale forhold.

Et andet stort område er de trafikale forhold på Bryggen med fokus på buslinjer, stoppesteder for Havnebussen og forbedrede muligheder for cyklister og gående.

 


Vi arbejder ihærdigt videre med opgaverne og håber, at du vil støtte os fremover.AKTUELT:

Under Langebro


Facebook

”Under Langebro” projektet er nu på Facebook med navnet ”Hus Under Langebro”.


Her vil vi løbende opdatere om planer og arrangementer.


Link til Facebook ”Hus Under Langebro”Lysværk

I februar vil et lysværk The Orb lyse den smukke søjlegang op og sprede dynamiske skygger og lys i det ellers mørke byrum.

 

Lysværket skal på poetisk vis visualisere baggrunden for at skabe et brugerdrevet aktivitetshus i lokalerne under Langebro og samtidig skabe forstærket opmærksomhed på mulighederne.

 

  

Mere information kan hentes her

   - Om samarbejdet med arkitekterne

   - Om lysinstallationen The Orb i februar