Bryggens Borgerforening

Islands Brygges Lokalråd

Bryggens Borgerforening er en forening af beboere på Islands Brygge.

Bestyrelsens navn er Islands Brygges Lokalråd.

 

Vi arbejder partipolitisk uafhængigt på at varetage beboernes interesser og prioriterer højt at styrke fællesskabet og sammenhængskraften i bydelen på tværs af skel og alder.

 

Vores fokus områder er:


-at Havneparken skal kunne bruges af bryggeboere i alle aldre hele året. Vi ønsker at støtte den rekreative værdi gennem at bevare den frie udsigt til vandet, beskytte den grønne bevoksning (kirsebærtræer) og få mere alsidige opholdssteder og muligheder.

Vi støtter generelt aktiviteter og projekter, der giver beboerne på Islands Brygge bedre muligheder for at kunne anvende parken.

 

-at understøtte opbygningen af fællesskaber gennem etableringen af faciliteter og aktiviteter, som Bryggeboerne bredt kan anvende og deltage i.

Målet er, at Islands Brygge er en dejlig sammenhængende bydel med mangeartede fællesskaber.

 

Lige nu har vi travlt med at støtte fællesskaber i forbindelse med:

 

  • Aktivitetshus Under Langebro
  • Bryggens Plads
  • Byhaver i Havnestaden
  • De nye bebyggelser på Artillerivej 69

AKTUELT

Mal Kigkurren Grøn

Kigkurren anvendes i dag til gennemkørsel og parkering af biler, men den indbyder til at blive en flot og dejlig plads.


Med beliggenheden kunne den naturligt blive et samlingspunkt mellem det nye og det gamle Bryggen.


Den kan blive spændende grøn plads, der indbyder og inviterer til ophold for både unge og ældre.


Vi vil gerne have dine ønsker og ideer til et grønt Kigkurren.


Kom forbi på Kigkurren på fredag den 14. juni 2019 fra kl. 14:00 – 18:00 og del dine ideer med os.

 

Amager Vest Lokaludvalg - Miljøpunkt Amager - Islands Brygges Lokalråd

Invitation kan hentes her


Under Langebro

Vi vil løbende opdatere om planer og arrangementer på Facebook.

Link til Facebook ”Hus Under Langebro”


I samarbejde med en frivillig arkitektgruppe har vi nu lavet en større beskrivelse af tankerne bag projektet.  Beskrivelsen kan hentes her.