Bryggens Borgerforening/Islands Brygges Lokalråd – garant for at Islands Brygge bliver hørt på rådhuset

Generelt fokuserer Islands Brygges Lokalråd meget på at forstærke sammenhængskraften mellem beboerne i det gamle Bryggen og i de nyere områder i den sydlige del af Bryggen.

 

Vores hovedområder er:

 

* Havneparken.

Havneparken skal kunne bruges af bryggeboere i alle aldre hele året. Vigtigst er at bevare den rekreative værdi. Det fokuserer vi på gennem at bevare den frie udsigt til vandet, beskytte den grønne bevoksning (kirsebærtræer) og få mere alsidige opholdssteder og muligheder. Lokalrådet har arbejdet på etableringen af et roligt sted i Havneparken i et par år. Vi glæder os derfor til, at den rolige have tages i brug til sommer.

* Trafikale forhold.

Lokalrådet arbejder med en bedre busbetjening i den sydlige del af Islands Brygge. En god forbindelse til skolen og Metrostationen. Samtidig fokuseres på at busbetjeningen for den gamle del af Islands Brygge bevares. Der er også aktiviteter i gang for at gøre det mere sikkert for fodgængere og cyklister at krydse Artillerivej ved Axel Heides Gade og Rundholtsvej. Vi vil genoptage aktiviteterne om etableringen af et anløbssted for Havnebussen i Havneparken ved Langebro. De økonomiske muligheder for et nyt stoppested er forbedrede ved, at Havnebussen nu har fået bedre økonomi med flere brugere.

* Byliv i Islands Brygge Syd.

Lokalrådet er meget bekymret for, at området vil ende uden rimelige faciliteter til at understøtte et godt byliv. I den forbindelse arbejder Lokalrådet aktuelt med at opstarte bylivet hurtigt gennem etablering kulturaktiviteter i området. Både bygherren PensionDanmark og Kultur- og Fritidsforvaltningen er positive overfor projektet. Vi prioriterer også arbejdet med at forhindre at der dispenseres fra Lokalplanens krav om publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen meget højt.

 

Vi arbejder ihærdigt videre med opgaverne og håber, at du også vil støtte os i 2017.

 

 

AKTUELT:

Fælde Kirsebæralleen

Forvaltningen har stillet forslag om at fælde alle kirsebærtræer i Havneparken.

 

Politikerne skal tage stilling til det tirsdag den 6. marts 2018 på mødet i Teknik- og Miljø Udvalget.

 

Lokalrådet har skrevet til de enkelte politikere i udvalget om ikke at godkende forslaget.

 

Kopi af Lokalrådets henvendelse til politikerne kan hentes her.

 

 

Hvorfor dør kirsebærtræerne?

Kirsebærtræerne dør ikke pga. sygdomme eller insektangreb, men på grund af vandmangel.

 

Det har ikke altid været sådan og er først blevet et alvorligt problem i de senere år.

 

Mere information herom hentes her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv