Bryggens Borgerforening

Islands Brygges Lokalråd

Bryggens Borgerforening er en forening af beboere på Islands Brygge.

Bestyrelsens navn er Islands Brygges Lokalråd.

 

Vi arbejder partipolitisk uafhængigt på at varetage beboernes interesser og prioriterer højt at styrke fællesskabet og sammenhængskraften i bydelen på tværs af skel og alder.

 

Vores fokus områder er:


-at Havneparken skal kunne bruges af bryggeboere i alle aldre hele året. Vi ønsker at støtte den rekreative værdi gennem at bevare den frie udsigt til vandet, beskytte den grønne bevoksning (kirsebærtræer) og få mere alsidige opholdssteder og muligheder.

Vi støtter generelt aktiviteter og projekter, der giver beboerne på Islands Brygge bedre muligheder for at kunne anvende parken.

 

-at understøtte opbygningen af fællesskaber gennem etableringen af faciliteter og aktiviteter, som Bryggeboerne bredt kan anvende og deltage i.

Målet er, at Islands Brygge er en dejlig sammenhængende bydel med mangeartede fællesskaber.

 

Lige nu har vi travlt med at støtte fællesskaber i forbindelse med:

 

  • Aktivitetshus Under Langebro
  • Bryggens Plads
  • Byhaver i Havnestaden
  • De nye bebyggelser på Artillerivej 69

AKTUELT

Årsmøde

Årsmødet er udskudt af hensyn til situationen omkring Corona.


Et nyt tidspunkt afventer udviklingen omkring Corona.

Beretningen for året kan hentes her.


Borgermøde - gener i Havneparken

Den 13. august 2020 havde Lokalrådet sammen med Klaus Mygind og Bryggen for Alle arrangeret et borgermøde om generne ved de mange besøgende i Havneparken. 

Hent detaljeret referat her: