Bryggens Borgerforening

Islands Brygges Lokalråd

Bryggens Borgerforening er en forening af beboere på Islands Brygge.

Bestyrelsens navn er Islands Brygges Lokalråd.

 

Vi arbejder partipolitisk uafhængigt på at varetage beboernes interesser og prioriterer højt at styrke fællesskabet og sammenhængskraften i bydelen på tværs af skel og alder.

 

Vores fokus områder er:


-at Havneparken skal kunne bruges af bryggeboere i alle aldre hele året. Vi ønsker at støtte den rekreative værdi gennem at bevare den frie udsigt til vandet, beskytte den grønne bevoksning (kirsebærtræer) og få mere alsidige opholdssteder og muligheder.

Vi støtter generelt aktiviteter og projekter, der giver beboerne på Islands Brygge bedre muligheder for at kunne anvende parken.

 

-at understøtte opbygningen af fællesskaber gennem etableringen af faciliteter og aktiviteter, som Bryggeboerne bredt kan anvende og deltage i.

Målet er, at Islands Brygge er en dejlig sammenhængende bydel med mangeartede fællesskaber.

 

Lige nu har vi travlt med at støtte fællesskaber i forbindelse med:

 

  • Aktivitetshus Under Langebro
  • Bryggens Plads
  • Byhaver i Havnestaden
  • De nye bebyggelser på Artillerivej 69

AKTUELT

Årsmøde

Bryggens Borgerforening / Islands Brygges Lokalråd holder Årsmøde mandag den 23. november 2020 kl. 19:00 i Kulturhuset.


Borgermøde - gener i Havneparken

Den 13. august 2020 havde Lokalrådet sammen med Klaus Mygind og Bryggen for Alle arrangeret et borgermøde om generne ved de mange besøgende i Havneparken.

 

Mange beboere på Bryggen var mødt op. Politiet og vores politikere fra Borgerrepræsentationen var mødt talstærkt op for at høre beboernes bekymringer og oplevelser. Teknik- og Miljøudvalget var til stede med politikere fra 6 partier.

 

Det fremgik tydeligt, at det største støjproblem er Soundbokse. Forslag til løsning var forbud i byen, at kræve tilladelse til anvendelse i byens rum og at udstede bøder og konfiskere udstyr, hvis ordensregler ikke overholdes.

 

Trafikomlægning foreslås som permanent løsning på den hasarderede kørsel på Islands Brygge med motorcykler og muskelbiler.

 

Den langsigtede løsning på generne er en holdningsændring således, at borgerne tager hensyn til hinanden og tager ansvar for byen

 

Hent detaljeret referat her: