Slaget om lokalrådet/lokalrådets historie

 

 

Da Bryggens Borgerforening fik nærdemokratiet i nakken

 

Af historiske gerninger fra Lokalrådet, skal disse nævnes: 

 

* Uden Lokalrådet havde der næppe været en Havnepark 

 

* Lokalrådet stod sammen med grundejerne og kommunen bag udførelsen af stillegaderne 

 

* Lokalrådet står bag placeringen af Kulturhuset i havnen 

 

* Det var på et Lokalrådsseminar, at det nuværende Bryggeblad blev født, og det var to lokalrådsmedlemmer, der drev Bryggebladet i de første par år.