Lokalrådet 2019-2020

(Bestyrelsen i Bryggens Borgerforening) 

Formand: Jan Oster

Næstformand: Steen Nørgaard

Kasserer: Pim de Jager

Sekretær: Jørgen Thyregod

Best.medlem: Gertrud Eggers                                   

Best.medlem: Susse Stuhr

Best.medlem: Lonnie Eilsøe

Best.medlem: Helge Hvid

                                      

 

Revisor: Jeanette Stådsen

Revisor: Sonja Larsen

Revisorsuppl.: Jean Gauthier

Revisorsuppl.: Niels Birk Hansen