Grønnere Bryggen 

I lokalrådet arbejder vi for at bevare Havneparken og Amager Fælled som attraktive områder for Bryggens beboere.

 

Vi arbejder for at Kigkurren bliver en grøn plads med træer og buske og tillokkende opholdsmuligheder.


Der skal være grønne forbindelser fra Havneparken gennem Snorresgade og Sturlasgade over Kigkurren og den grønne kile til stierne på Amager Fælled.

 

Bryggens Plads

Vi arbejder på at ”Bryggens Plads” igen bliver et attraktivt område for Bryggens beboere.


Sammen med Skolehaven Islands Brygge forsøger vi pt. at etablere et midlertidigt projekt, der med udgangspunkt i bæredygtighed vil skabe et grønt byrum med frodige plantebede og mulighed for aktiviteter, som kan danne ramme for fællesskab og oplevelser.AKTUELT


Yderligere informationer:

Lokalrådets høringssvar til Kommuneplan 2019