Fællesskaber


Islands Brygges Lokalråd arbejder for at sikre, at Islands Brygge er et dejligt sted at leve med stor social sammenhængskraft gennem mangeartede fællesskaber på tværs af alle skel.

 

Lige nu har vi travlt med at støtte fællesskaber i forbindelse med:

 

Under Langebro. Lokalrådet arbejder for, at området under og ved Langebro skal blive et mødested med byliv og aktiviteter året rundt. Et brugerdrevet aktivitetshus primært baseret på frivillighed, som supplement til Kulturhuset. Vi ønsker et alsidigt sted, hvor alle frit kan komme.


Bryggens Plads. Vi arbejder for, at pladsen skal have attraktive muligheder for fællesskab, aktivitet og rekreation. Et samlingspunkt hvor man mødes og nyder samværet og udsigten over vandet. 

Vi arbejder på ”Spiren” - et midlertidigt projekt sammen med Skolehaven Islands Brygge. Det vil med udgangspunkt i bæredygtighed skabe et grønt byrum med frodige plantebede og mulighed for aktiviteter og samtidig være ramme for fællesskab og oplevelser.

 

Artillerivej 69. Lokalrådet er gået ind i projektet Artillerivej 69 med daginstitution, plejehjem, skolehaver og opholdsstedet ”Det Røde Skur”. Vi er meget fokuseret på, at de forskellige institutioner og faciliteter tænkes som en helhed, der naturligt indgår i livet med de nærtliggende institutioner og beboere på begge sider af Artillerivej.

 

Byhaver. Efter dialog med grundejerforeningen er lokalrådet ved at starte et projekt ”Havnestadens Byhaver” med kombinerede Byhaver og opholdssteder.

Nyt - flere informationer

 

Under Langebro

Facebooksiden "Hus Under Langebro" indeholder uddybende information om projektet og aktuelle begivenheder.

Næste arrangement er en festlig forårsfest i søjlerummet den første weekend i maj, når Kirsebæralléen blomstrer.

 

Byhaver

Stiftende generalforsamling i ”Havnestadens Byhaver” den 21. marts kl. 19 i Kulturhuset Islands Brygge.

 

Artillerivej 69

Lokalrådet er trådt ind i bestyrelsen for den kommende daginstitution for at støtte, at den bliver lokalt forankret.

Gennem at være selvejende kan den naturligt indgå i netværket med de omkringliggende institutioner og i fællesskaberne på Islands Brygge.